Visuotinis NNAA narių susirinkimas 2022 04 28 d.

Pranešimas apie visuotinį narių susirinkimą

 

Gerb. NNAA nariai, pranešame, kad 2022 04 28 d. (ketvirtadienį), 10.00 val., restorane ir konferencijų centre Siesta, Pakrantės g. 4, Vareikonių km., Babtų sen., Kauno rajonas, įvyks Nacionalinės nemokumo administratorių asociacijos (toliau – NNAA) narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Po susirinkimo yra planuojamas 4 akad/val. kvalifikacijos kėlimo seminaras (apie seminarą bus pateikta atskira informacija):

Numatoma 2022 04 28 d. NNAA narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė:

  1. NNAA Valdybos veiklos ataskaitos už 2021 m. svarstymas ir tvirtinimas.
  2. NNAA finansinės atskaitomybės dokumentų ataskaitos už 2021 m. svarstymas ir tvirtinimas.
  3. NNAA 2021 m. finansinės atskaitomybės patikros akto (Revizoriaus ataskaitos) svarstymas ir tvirtinimas.
  4. Dėl NNAA nario mokesčio už 2022 m. dydžio nustatymo.
  5. Dėl NNAA stojamojo nario mokesčio 2022 m. dydžio nustatymo.

PLANUOJAMA DARBOTVARKĖ:

9.30-10.00 val. – Registracija ir kava.

10.00-11.30 val. – Ataskaitinis narių susirinkimas.

11.30-12.00 val – Pietūs.

12.00-15.00 val – Seminaras.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti ir registruotis į susirinkimą. Kas negalės dalyvauti susirinkime, prašome savo balsavimą pateikti raštu iš anksto užpildant balsavimo raštu biuletenį, atsiunčiant kopiją el. paštu lbartninkas@gmail.com arba info@bankrotai.lt ir originalą išsiunčiant Elektrėnų g.8N, LT – 51221, Kaunas, Lietuvos Respublika.

P.S. Balsavimo biuleteniai pasirašyti elektroniniu parašu nebus priimami.

Registracija ir kontaktai pasiteiravimui tel. 865576086, el p. lbartninkas@gmail.com arba info@bankrotai.lt

 

 

 

 

Pagarbiai, NNAA Valdybos pirmininkas Darius Jasaitis