VISUOTINIS NBAA NARIŲ SUSIRINKIMAS 2018 04 25

Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos nariams 2018-04-05 Nr. PR-VNS-2018-04-25

Pranešimas apie visuotinį narių susirinkimą 2018-04-25

Gerb. NBAA nariai, pranešame, kad 2018 04 25 d. (trečiadienį), 13.00 val. Vytauto pr. 25, Magnus Hotel viešbutyje, Kaune (antrame aukšte esančioje konferencijų salėje), įvyks Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos (toliau – NBAA) narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Neįvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2018 04 30 d. (pirmadienį), 13.00 val. Vytauto pr. 25, Magnus Hotel viešbutyje, Kaune (antrame aukšte esančioje konferencijų salėje) tais pačiais šio susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Numatoma NBAA narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė:
1. NBAA Valdybos veiklos ataskaitos už 2017 m. svarstymas ir tvirtinimas.
Nutarimo projektas: Patvirtinti NBAA Valdybos veiklos ataskaitą už 2017 m.
2. NBAA finansinės atskaitomybės ataskaitos už 2017 m. svarstymas ir tvirtinimas.
Nutarimo projektas: Patvirtinti NBAA finansinės atskaitomybės ataskaitą už 2017 m.
3. Revizoriaus ataskaitos už 2017 m. svarstymas ir tvirtinimas.
Nutarimo projektas: Patvirtinti revizoriaus ataskaitą už 2017 m.
4. Dėl NBAA nario mokesčio 2018 m. patvirtinimo.
Nutarimo projektas: Patvirtinti esamą 87 Eur dydžio NBAA nario mokestį už 2018 m.

Pagarbiai, NBAA Valdybos pirmininkas G. Grinius.

P.S. Kas negali dalyvauti susirinkime prašome atsiųsti užpildytą balsavimo biuletenį el. paštu lbartninkas@gmail.com arba info@bankrotai.lt. Balsavimo biuletenis galios ir pakartotiniame narių susirinkime, kuris bus šaukiamas 2018 04 30 d. . Kontaktai registracijai tel. 865576086, el p. lbartninkas@gmail.com arba info@bankrotai.lt, faksas 8-37 204710.