Užuojauta NNAA narei Irenai Janulionienei ir jos artimiesiems.

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga, Brangiausi žmonės eina ir palieka Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, Ir atminty gyvi išlieka.

Dėl mylimo vyro mirties nuoširdžiai užjaučiame Nacionalinės nemokumo administratorių asociacijos narę, nemokumo administratorę Ireną Janulionienę ir jo artimuosius.

Nacionalinės nemokumo administratorių asociacijos nariai ir administracija.