Užuojauta dėl bankroto administratoriaus Viktoro Ramono mirties

Nacionalinė bankroto administratorių asociacija dėl tragiškos ilgamečio asociacijos nario, bankroto administratoriaus Viktoro Ramono mirties nuoširdžiai užjaučia velionio šeimą ir artimuosius bei gedi kartu su jais.

NBAA Valdyba