Teisės aktai

Juridinių asmenų nemokumo įstatymas pasirašytas XIII-2221

RA-programa2

BA-programa2

FM įsakymas 2016 07 13 Dėl elgesio kodekso patvirtinimo 1K-286

Vyriausybes nutarimas dėl atlyginimų ir rekomendacinių dydžių taisyklių patvirtinimo

Vyriausybes nutarimas Nr. 647 – Dėl bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo

Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-487 Dėl įmonių pagal veiklos rūšis suskirstymo patvirtinimo

Įmonių bankroto įstatymo 2014 07 01 redakcija

LR Akcinių bendrovių įstatymas

LR Fizinių asmenų bankroto įstatymas

LR Įmonių bankroto įstatymas

LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymas Nr. VIII-1926, 2000 m. rugsėjo 12 d. (Žin., 2001, Nr. 82-2478).

IBI PAKEITIMO ISTATYMAS XII-237

IBI PAKEITIMO ISTATYMAS XII-238

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 13462000 „Dėl bankroto bylų“, 2000 m. gegužės 29 d.

Restruktūrizavimo administratorių veiklos tikrinimo komisijos nuostatai.

Europos parlamento ir tarybos direktyva 200894EB „Dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam“, 2008 m. spalio 22 d.

Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklės.

Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 2103 „Dėl išmokų iš Garantinio fondo“, 2002 m. gruodžio 31 d. (Žin., 2003, Nr. 2-43).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 239 „Dėl Kreditorių reikalavimų, kylančių iš piniginių prievolių, atsisakymo, vykdymo terminų atidėjimo ir piniginės prievolės pakeitimo kita prievole, kai įmonei iškelta restruktūrizav.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 41 „Dėl restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“, 2011 m. sausio 17 d. (Žin., 2011, Nr. 8-325).

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-887 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“, 2010 m. gruodžio 2 d. (Žin., 2010, Nr.143-7339).

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-886 „Dėl restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“, 2010 m. gruodžio 2 d. (Žin., 2010, Nr.143-7339).

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-140 „Dėl bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“, 2013 m. vasario 21 d. (Žin., 2013, Nr. 21-1044).

„Dėl Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo išdavimo, įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo ir restruktūrizavimo administravimo paslaugų teikimo laikinumo vertinimo taisyklių.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 905 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą“, 2012 m. liepos 18 d. (Žin., 2012, Nr. 88-4958).

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-299 „Dėl bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“, 2012 m. kovo 30 d.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-262 „Dėl Bankroto administratoriaus pažymėjimų ir bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimų, išduotų terminuotam laikotarpiui, keitimo taisyklių ir Restruktūrizavimo.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4 221 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 4 108 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo pakeitimo

Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-17 „Dėl duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 909 „Dėl Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklių patvirtinimo“, 2012 m. liepos 18 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 321 „Dėl Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2013 m. balandžio 17 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 179 „Dėl Teismo skiriamo fizinio asmens bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklių patvirtinimo“, 2013 m. vasario 27 d. (Žin., 2013 Nr. 23-1121).

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-140 „Dėl bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“, 2013 m. vasario 21 d. (Žin., 2013, Nr. 21-1044).

Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-82 „Dėl išmokų iš Garantinio fondo išmokėjimo grynaisiais pinigais aprašo patvirtinimo“, 2013 spalio 10 d. (Žin., 2013, Nr. 109-5423).

Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-17 „Dėl duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo.