Sveikiname NNAA narius Edmundą Rauktį ir Stasį Sipavičių

Sveikiname mūsų brangius Jubiliatus,

Stasį Sipavičių ir Edmundą Rauktį !

Didžiuojamės Jumis, ilgamečiais NNAA nariais ir buvusiais vadovais. Linkime Jums stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos ir svajonių išsipildymo.

Dėkojame, kad esate kartu ir linkime sukauptą patirtį įprasminti darbuose!

 

NNAA nariai.