Sveikiname Asociacijos prezidentą Gintarą Grinių jubiliejaus proga!

Gerbiamas Gintarai Griniau,

Te niekad neapleis energija sparnuota.
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti Jums neleis.
Mes linkim Jums energijos, sveikatos
Ir šypsenos geros, plačios.
Tegul Jums skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ
Dar šimtą kartų pakartos…

Gražaus jubiliejaus proga sveikina NBAA nariai ir darbuotojai!