Steigėjai

  • Stanislovas Domeikis
  • Stasys Gagas
  • Gintaras Grinius
  • Renata Kaladytė
  • Mindaugas Krupavičius
  • Alvydas Mogenis
  • Stasys Sipavičius
  • Edvardas Stradomskis
  • Virginija Šarkienė
  • Gintautas Antanas Virakas