Pranešimas

Pranešame, kad 2007-09-13 Įmonių bankroto valdymo departamente įvyko NBAA atstovų ir Įmonių bankroto valdymo departamento vadovų susitikimas, kuriame buvo aptarti aktualūs bankroto administratoriams klausimai.
NBAA pateikė pastabas, pasiūlymus dėl ĮBĮ 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 131, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 ir 37 nuostatų pakeitimo:
1. Buvo pasiūlyta į įstatymo projektą įtraukti laikinojo administratoriaus pareigybę, kuri būtų atsakinga už nemokios įmonės turto išsaugojimą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Šis klausimas galėtų būti išspręstas pakeičiant ĮBĮ 9 str. 2 d. vietoj žodžio gali įrašyti privalo ir išdėstyti sekančiai: „Teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, privalo:”.
2. Dėl administratorių paskyrimo tvarkos.
3. Dėl lėšų skyrimo nemokių, neturinčių turto įmonių administarvimo.

Toliau diskusija vyko dėl administratoriaus statuso įtvirtinimo, dėl įstatymo numatančio fizinių asmenų bankrotą kurimo, nemokumo kodekso kurimo, dėl nemokumo sąvokos tobulinimo.

Nutarta panašius susitikimus rengti periodiškai, o Įmonių bankroto valdymo departamento atstovus kviesti į NBAA rengiamus diskusinius – konsultacinius seminarus.

NBAA valdyba