Nario mokestis

Nario mokestis už 2016 m. – 87 Eur.

Mokėti į banko sąskaitą:

LT21 4010 0425 0107 5261 AB DNB bankas