KVIETIMAS Į SEMINARĄ 2018 02 28

Kvietimas bankroto ir restruktūrizavimo administratoriams

2018 m. vasario mėn. 28 d. (trečiadienį), 12.00 val. kviečiame Jus į bankroto ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos kėlimo konsultacinį – diskusinį seminarą, kuris įvyks adresu: Vytauto pr. 25, Kaune, viešbutyje Magnus Hotel.

Numatomos pranešimų temos:

1. Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių veiklos etikos principai ir duomenų apsaugos teisiniai aspektai.
2. Administravimo išlaidų sudėtis, tvirtinimas ir dydis.

Seminaro pradžia: 12.00 val. Trukmė – 6 akad/val.
Seminaro kaina: NBAA nariui – 40,00 EUR; ne NBAA nariui – 100,00 EUR.
Registracija į seminarą: el. p. lbartninkas@gmail.com ir tel. 8655 76086

Asociacijos Valdyba