Kvietimas į visuotinį narių susirinkimą 2021 04 29 kartu su darbotvarke

Pranešimas apie visuotinį narių susirinkimą 2021-04-08

 

Gerb. NNAA nariai, pranešame, kad 2021 04 29 d. (ketvirtadienį), 10.30 val.  nuotoliniu būdu per ZOOM (prisijungimo nuoroda bus atsiųsta vėliau kiekvienam NNAA nariui į el paštą) įvyks Nacionalinės nemokumo administratorių asociacijos (toliau – NNAA) narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

 

Numatoma 2021 04 29 d. NNAA narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė:

1. NNAA Valdybos veiklos ataskaitos už 2020 m. svarstymas ir tvirtinimas.

2. NNAA finansinės atskaitomybės dokumentų: balanso ir veiklos rezultatų ataskaitos už 2020 m. svarstymas ir tvirtinimas.

3. NNAA 2020 m. finansinės atskaitomybės patikros akto (Revizoriaus ataskaitos) svarstymas ir tvirtinimas.

4. Dėl NNAA nario mokesčio už 2021 m. dydžio nustatymo.

5. Dėl NNAA stojamojo nario mokesčio 2021 m. dydžio nustatymo.

6. Dėl NNAA Garbės nario vardo suteikimo.

7. Asociacijos prezidento (Valdybos pirmininko) rinkimai.

8. Asociacijos valdybos nario rinkimai.

 

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti ir registruotis į susirinkimą. Kas negalės dalyvauti susirinkime, prašome savo balsavimą pateikti raštu iš anksto užpildant balsavimo raštu biuletenį (jis kartu su visuotinio ataskaitinio susirinkimo medžiaga bus atsiųsti vėliau) ir atsiunčiant kopiją el. paštu lbartninkas@gmail.com arba info@bankrotai.lt ir originalą išsiunčiant Elektrėnų g.8N, LT – 51221, Kaunas, Lietuvos Respublika.

 

Registracija ir kontaktai pasiteiravimui tel. 865576086, el p. lbartninkas@gmail.com arba info@bankrotai.lt

 

Pagarbiai, NNAA Valdybos pirmininkė Renata Kaladytė