Kvietimas į 2018 11 28 seminarą

Kvietimas bankroto ir restruktūrizavimo administratoriams

2018 m. lapkričio mėn. 28 d. (trečiadienį), 13.00 val. kviečiame Jus į bankroto ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos kėlimo konsultacinį – diskusinį seminarą, kuris įvyks adresu: Vytauto pr. 25, Kaune, viešbutyje Magnus Hotel.

Pranešimų temos:

1. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2015/848 dėl nemokumo bylų ir kitos bankroto ir restruktūrizavimo procesų aktualijos. 5 akademinės valandos.
2. Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių paskyrimo praktiniai aspektai. 1 akademinė valanda.
Pranešėjai:

1. 1 tema – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas Norkus.
2. 2 tema – Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos Valdybos nariai, bankroto ir restruktūrizavimo administratoriai-praktikai.

Seminaro pradžia: 1300 val. Trukmė – 6 akad/val.
Seminaro kaina: NBAA nariui – 40,00 EUR; ne NBAA nariui – 100,00 EUR.
Registracija į seminarą: el. p. lbartninkas@gmail.com ir tel. 8655 76086

Asociacijos Valdyba