Kreipimasis į nemokumo administratorių bendruomenę

Gerbiami Kolegos,

Informuojame Jus, kad 2019-09-04 įvyko bendras Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos ir Nemokumo ir verslo administratorių asociacijos narių neeilinis pasitarimas, kuriame buvo svarstomos kandidatūros į steigiamų Nemokumo administratorių rūmų (steigiamasis susirinkimas įvyks 2019-09-13) renkamas pozicijas.
Dviejų administratorius vienijančių asociacijų narių dauguma pritarė šių svarią veiklos patirtį sukaupusių, aktyvių administratorių kandidatūroms (žr. priedas)
Asociacijų siūlomiems kandidatams į renkamas pozicijas buvo iškelti tikslai, kurių būtina siekti einant būsimas pareigas Nemokumo administratorių rūmuose:
 Skaidrios nemokumo administratorių skyrimo sistemos tobulinimas;
 Teisingos, pagrįstos atlyginimo sistemos tobulinimas;
 Sąžiningos konkurencijos tarp nemokumo administratorių užtikrinimas;
 Nemokumo administratorių profesijos prestižo didinimas.

Brangūs Kolegos, kviečiame Jus aktyviai dalyvauti 2019-09-13 Nemokumo administratorių rūmų steigiamajame susirinkime. Prašome palaikyti Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos ir Nemokumo ir verslo administratorių asociacijos kandidatus, atiduodant jiems savo balsą.

Susitelkę, išrinkę tinkamus, sąžiningus atstovus savivaldoje, galime imtis patys spręsti ir pagaliau išspręsti nemokumo sistemos problemas.

Gintaras Grinius
Vytautas Česonis

NBAA ir NirVAA kandidatūrų į NAR renkamas pozicijas pasiūlymai