Kontaktai

NACIONALINĖ NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ ASOCIACIJA
NATIONAL ASSOCIATION OF INSOLVENCY ADMINISTRATORS
Įmonės kodas: 300552852
Buveinės vieta ir adresas korespondencijai: Elektrėnų g. 8N, LT-51221 Kaunas
Mob. Tel.: +370 624 54597
Svetainė: www.bankrotai.lt
El. Paštas:
Ats. Sąsk.: LT21 4010 0425 0107 5261 Luminor Bank, AB
Ats. Sąsk.: LT23 7230 0000 0060 6046 Medicinos Bankas, UAB

Darbuotojai:
 
Lauras Bartninkas – administratorius
el. p.: lbartninkas@gmail.com, info@bankrotai.lt
tel. nr.: 865576086
 
Lina Matuzevičienė – buhalterė
el. p. lina.matuzeviciene17@gmail.com
tel. nr.: 868 699 679
 
Rašykite mums