JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO ĮSTATYMO PROJEKTAS

Nacionalinė bankroto administratorių asociacija paruošė alternatyvų Finansų ministerijos rengiamam Juridinių asmenų nemokumo įstatymo projektą:

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo projekto (toliau – Projektas) parengimą paskatino Europos Komisijos 2014 m. kovo 12 d. rekomendacijos 2014/135/ES dėl naujo požiūrio į verslo žlugimą ir nemokumą (OL 2014 L 74, p. 65) (toliau – Rekomendacija), taip pat Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-P-20-12-14 „Įmonių restruktūrizavimo proceso valdymas“ (toliau – Audito ataskaita dėl restruktūrizavimo) nurodytos rekomendacijos, Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-P-20-8-15 „Įmonių bankroto proceso valdymas ir kontrolė“ pateiktos rekomendacijos (toliau – Audito ataskaita dėl bankroto) ir Pasaulio banko atliekamo tyrimo „Doing Business“ metodikos nuostatos.

Rengiant projektą įvertinta, kad kreditorių reikalavimų tenkinimo procentas yra itin žemas, bankroto procesas tęsiasi ilgą laiką, nemokumo administratoriaus įgalinimų, statuso bei administravimo išlaidų ir atlygio administratoriui klausimų nepakankamas reglamentavimas lemia sudėtingus teisinius ginčus, ko pasekoje nemokus juridinis asmuo patiria daug bylinėjimosi išlaidų, neprotingai užvilkinamas proceas.

Projektu siekiama spręsti juridinių asmenų nemokumo procese kylančius sunkumus, sutrumpinti proceso trukmę, padidinti kreditorinių reikalavimų padengimo procentą, užtikrinti nemokumo administratoriaus teisės į atlygį tinkamą įgyvendinimą, suteikti nemokumo administratoriui teisę įgyvendinti kompetenciją nemokumo procese ir taip padidinti proceso operatyvumą bei profesionalumą, taip pat nustatyti lankstesnes ir veiksmingesnes įmonių restruktūrizavimo procedūras, sudarančias teisines prielaidas perspektyvių įmonių finansinius sunkumus išspręsti kuo ankstyvesniu laikotarpiu, kai dar galima išvengti nemokumo ir užtikrinti verslo tęstinumą, panaikinti piktnaudžiavimo įmonių restruktūrizavimu galimybes.

Projektas yra pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai.

Daugiau informacijos apie Projektą suteiks Asociacijos Valdyba. Žiūrėti Valdyba.

ASOCIACIJOS VALDYBA