Juridinių asmenų nemokumo įstatymas pasirašytas LR Prezidentės

Informuojame, kad 2019 06 13 d. Seimas priėmė Juridinių asmenų nemokumo įstatymą. Po priėmimo jis buvo perduotas pasirašyti LR Prezidentei. Ji įstatymą pasirašė. Įstatymą galite rasti teisės aktų registre (TAR) arba paspausti žemiau esančią nuorodą.

Primename, kad įstatymo straipsnių įsigaliojimas vyks ne vienodais terminais:
Įsigalioja 2020-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 19 dalis, III dalies V skyrius (išskyrus 142 straipsnio 1, 3, 6, 9 ir 11 punktus, 145 straipsnio 5 dalies 5 punktą, 147 straipsnio 1 ir 4 dalis, 148 ir 149 straipsnius) ir 155–163 straipsniai įsigalioja 2019-06-28. Įstatymo 32 straipsnio 2 dalis ir 33 straipsnio 2 dalies 2 punktas įsigalioja 2023-01-01. Įstatymo 34 straipsnio 4 dalis ir 36 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2021-01-01).

Asociacijos Valdyba

Juridinių asmenų nemokumo įstatymas pasirašytas XIII-2221