Įsigaliojo nemokumo administratorių atitikties LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašas

Siunčiame nuorodą, kurią paspaudę rasite daugiau informacijos apie šį aprašą:

https://nemokumorumai.lt/naujienos/isigaliojo-nemokumo-administratoriu-atitikties-lr-juridiniu-asmenu-nemokumo-istatymo-reikalavimams-kontroles-aprasas