Informacija

Pranešame, kad Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės, nuo 2004 m. balandžio mėn. 01 d., nustatė, šalies ūkio darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį litais – 2052,00 Lt (šis skaičius taikomas 7 lentelės 13 skilčiai).

NBAA valdyba