Informacija

APOSTILLE

„Tiek dokumentai, išduoti užsienio valstybėse ir pateikiami Lietuvos institucijoms, tiek dokumentai, išduoti Lietuvoje ir pateikiami užsienio valstybių institucijoms, turi būti nustatyta tvarka legalizuoti arba patvirtinti pažyma „APOSTILLE”.

Legalizuodama dokumentą, valstybė patvirtina – tai yra išduota jos kompetetingos institucijos ar pareigūno, dokumentas yra legalus bei oficialus toje valstybėje.

Lietuvos respublikoje pažyma „APOSTILLE” tvirtinami tik Lietuvoje išduoti dokumentai.

Lietuvoje dokumentai legalizuojami Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente arba Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse.”

DOKUMENTŲ LEGALIZAVIMAS

„Dokumentų legalizavimas – tai nustatyta tvarka kompetentingoje institucijoje atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas. Šio patvirtinimo reikia tam, kad vienos valstybės dokumentus galėtų svarstyti kitos valstybės institucijos, dokumentai sukeltų teisines pasekmes kitoje valstybėje. Yra ir išimčių – tais atvejais, kai pagal tarptautines sutartis ar Europos sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo, tokia tvarka nėra reikalinga. Tai reiškia, kad legalizuodamą dokumentą, valstybė patvirtina – tai yra išduota jos kompetentingos institucijos ar pareigūno, dokumentas yra legalus bei oficialus toje valstybėje. Dokumento legalizavimas nepatvirtina dokumento turinio tikrumo.
Dokumentų tvirtinimas pažyma „APOSTILLE” – tai Konvencijoje nustatyta tvarka kompetentingoje institucijoje atliekams dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma „APOSTILLE”. Patvirtinimo reikia tam, kad vienoje valstybėje išduotus dokumentus galėtų svarstyti kitų valstybių, Hagos konvencijos dalyvių, institucijos.”

P.S. Plačiau 2007-09-20 Verslo žiniose, Nr. 178 (2583).

NBAA valdyba