Informacija

2007 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos finansų ministras išleido įsakymą Nr. 1K-250 „Dėl delspinigių dydžio nustatymo 2007 m. ketvirtajam ketvirčiui”.

Šiuo įsakymu nuo 2007 m. spalio 1 d. 2007 metų ketvirtajam ketvirčiui nustatomas delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis – 0,04 procento už kiekvieną pavėluotą dieną.

NBAA valdyba