AKTUALI INFORMACIJA: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizacija

NNAA gavo nemokumo administratorių paklausimų dėl VSDFV teritorinių skyrių reorganizavimo. Remiantis VSDFV informacija, NNAA skelbia, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-11 nutarimu Nr. 1257  „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“, nuo 2021-07-01 šeši Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai reorganizuoti prijungimo būdu: Alytaus ir Marijampolės skyriai prijungti prie Kauno skyriaus, Šiaulių ir Utenos skyriai – prie Panevėžio skyriaus bei Šilalės ir Mažeikių skyriai – prie Klaipėdos skyriaus, kuriems atitinkamai perėjo reorganizuotų VSDFV teritorinių skyrių teisės ir pareigos. Daugiau informacijos rasite:

 
NNAA dalinasi šia aktualia informacija su nemokumo administratorių bendruomenės nariais ir ragina administratorius pasitikrinti ar neatsirado pagrindas pakeisti kreditorių bankroto byloje. 
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-11 nutarimas Nr. 1257  „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“: