Visuotinis narių susirinkimas 2023 m. gegužės 12 d.

PRANEŠIMAS

Apie visuotinį narių susirinkimą

2023-04-21, Kaunas

 

 

Gerb. NNAA nariai, pranešame, kad 2023 m. gegužės 12 d. (penktadienį), 12.00 val., adresu M. Valančiaus g. 9, Kaunas (Bernelių užeiga, Senamiestis), įvyks Nacionalinės nemokumo administratorių asociacijos (toliau – NNAA) narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

 

NNAA narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė:

  1. NNAA Valdybos veiklos ataskaitos už 2022 m. svarstymas ir tvirtinimas.
  2. NNAA finansinės atskaitomybės dokumentų ataskaitos už 2022 m. svarstymas ir tvirtinimas.
  3. NNAA 2022 m. finansinės atskaitomybės patikros akto (Revizoriaus ataskaitos) svarstymas ir tvirtinimas.

 

 

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti ir registruotis į susirinkimą. Kas negalės dalyvauti susirinkime, prašome savo balsavimą pateikti raštu, iš anksto užpildant balsavimo raštu biuletenį ir atsiųsti jį el. paštu info@bankrotai.lt.