2017 11 29 d. seminaras

Kvietimas bankroto ir restruktūrizavimo administratoriams

2017 m. lapkričio mėn. 29 d. (trečiadienį), 13.00 val. kviečiame Jus į bankroto ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos kėlimo konsultacinį – diskusinį seminarą, kuris įvyks adresu: Vytauto pr. 25, Kaune, viešbutyje Magnus Hotel.

Pranešimų temos:

1. Bankroto ir restruktūrizavimo samprata: naujausios aktualijos. I dalis. 2 akademinės valandos.

2. Bankroto ir restruktūrizavimo samprata: naujausios aktualijos. II dalis. 2 akademinės valandos.

3. Bankroto ir restruktūrizavimo administratorius: praktiniai veiklos aspektai. 2 akademinės valandos.
Pranešėjai:

1. 1 tema – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Rimvydas Norkus.
2. 2 tema – NBAA Valdybos nariai.

Seminaro pradžia: 13.00 val. Trukmė – 6 akad/val.
Seminaro kaina: NBAA nariui – 40,00 EUR; ne NBAA nariui – 100,00 EUR.
Registracija į seminarą: el. p. lbartninkas@gmail.com ir tel. 8655 76086

Asociacijos Valdyba