2012-03-20

Kvietimas – pranešimas

Gerbiamieji NBAA nariai, pranešame, kad 2012 03 28 d. (trečiadienį), 13 val. Vytauto pr. 25, Magnus Hotel viešbutyje, Kaune (antrame aukšte esančioje konferencijų salėje), įvyks NBAA narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

Numatoma NBAA narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė:

1. NBAA Valdybos veiklos ataskaitos už 2011 m. svarstymas ir tvirtinimas. Nutarimo projektas: Patvirtinti NBAA Valdybos veiklos atsakaitą už 2011 m.
2. NBAA finansinės ataskaitos už 2011 m. svarstymas ir tvirtinimas (revizoriaus pranešimas). Nutarimo projektas: Patvirtinti NBAA finansinę ataskaitą už 2011 m.
3. Dėl NBAA revizoriaus išrinkimo 2012 m. Nutarimo projektas:

Apsvarstyti kandidatūras ir vieną iš kandidatų išrinkti NBAA revizoriumi 2012 m.

NBAA nariu ataskaitinio susirinkimo biuletenis.doc