2011-11-21

DĖMESIO

Ūkio ministerija parengė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 1, 2, 10, 11, 131, 21, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 33, 34, 36 pakeitimo, įstatymo papildymo201 361, 362, 363 straipsniais ir 1, 2 priedais įstatymo projektą. Šiuo projektu siekiama iš esmės pakeisti:

  • bankroto proceso organizavimą, šio proceso dalyvių teises ir pareigas;
  • administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo dydį ir jo nustatymo tvarką;

Šie pakeitimai neigiamai palies kiekvieno administratoriaus veiklą.

Nacionalinės bankroto administratorių asociacija ir Nacionalinė verslo administratorių asociacija dėl šio projekto jau pateikė Ūkio ministerijai savo pastabas ir pasiūlymus, tačiau, atsižvelgiant į klausimo svarbą, būtina bendra visų administratorių nuomonė dėl parengto Įmonių bankroto įstatymo pakeitimų projekto.

2011 metų gruodžio 3 dieną 12 val. adresu Gedimino pr.28/2, Vilnius 407 kab. šaukiamas visų bankroto administratorių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Lietuvos Respublikos bankroto administratorių susirinkimo kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, 2011 m. gruodžio 3 d., Vilnius, DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO 1, 2, 10, 11, 131, 21, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 33, 34, 36 PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 201 361, 362, 363 STRAIPSNIAIS IR 1, 2 PRIEDAIS ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO SUSTABDYMO.

Susirinkimo organizatoriai:
Nacionalinė verslo administratorių asociacija ir Nacionalinė bankroto administratorių asociacija