2011-11-03

Dėmesio!

Nacionalinė bankroto administratorių asociacija ieško fizinių ar juridinių asmenų, kurie užsiima paraiškų finansinei paramai pagal ES projektus gauti rengimu.

Centrinė projektų valdymo agentūra kviečia Lietuvoje veikiančias asociacijas rengti paraiškas paramai gauti. Parama yra suteikiama pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos Nevyriausybinių organizacijų fondo finansavimą, rengiant paprojekčius.
Finansavimo pagal aukščiau pateiktą informaciją Gairėse yra numatyta viena iš remiamų priemonių – Žmogiškųjų išteklių plėtojimas. Nacionalinė bankroto administratorių asociacija nusprendė apsistoti ties šia priemone ir bandyti gauti paramą pagal veiklą – „dalyvavimas stažuotėse ir jų organizavimas, dalyvavimas vietos ir tarptautiniuose mokymuose, seminaruose, konferencijose ir patirties mainų renginiuose.”

Visi reikalavimai paraiškai rengti, paprojekčiui ruošti yra pateikiami žemiau prikabintuose failuose.
Paraiškas bus galima pradėti teikti nuo 2011 12 02 d.
Siūloma kaina už paraiškos paruošimą yra 2000 Lt.
Visus susidomėjusius prašome kreiptis žemiau nurodytais telefonais:
Administratorius Lauras Bartninkas – 8655 76086;
Valdybos pirmininkė Renata Kaladytė – 8612 12790;
arba elektroniniu paštu info@bankrotai.lt

Medžiaga apie projektą, kurį gali rašyti NVO
Projektas- dok 1.pdf
Projektas-dok 2.pdf
Projektas -dok 3.pdf