2011-05-06

Gerbiami Asociacijos nariai,

Pateikiame informacijai Ūkio ministro 2011 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. 4-224
„Dėl LR Ūkio ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 4-107 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo, 5 lapai.

Pagarbiai,
Valdyba

Komisijos nuostatų pakeitimas