2010-08-09

Gerbiami NBAA nariai, norime Jus informuoti, jog iš Įmonių bankroto valdymo departamento gavome informaciją dėl paraiškų registravimo Garantiniame fonde:
„Vadovaujantis 2010 m. liepos 14 d. Lietuvos
Vyriausybės nutarimu Nr. 1023 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.
birželio 7 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl Garantinio fondo steigimo“ pakeitimo“ ir
atsižvelgiant į tai, kad iki 2010 m. rugsėjo 1 d. turi vykti sklandus
Garantinio fondo reikalų perdavimas Įmonių bankroto valdymo departamentui
prie Ūkio ministerijos, Garantinio fondo tarybos pirmininko vardu maloniai
prašytume bankroto administratorių, esant galimybei, nuo 2010 m. rugpjūčio 1
d. nebeteikti paraiškų Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijai
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.“