2009-03-13

2009 m. kovo 13 d.

Pranešame, kad yra pateiktas BTA draudimo bendrovės Lietuvos filialui NBAA narių sąrašas, t.y.
fizinių asmenų ir susijungusių į juridinius asmenis. NBAA nariai norintys gauti bankroto administratorių
profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą – polisą prašome kreiptis į regioninius BTA
draudimo skyrius.

Informacija tel.: 8-699 75684; 8-698-75201.

NBAA valdyba