2008-09-15

2008 m. rugpjūčio 27 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 829 dėl kaimo rėmimo programos lėšų, skirtų pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų reikalavimams sumokėti už bankrutavusių įmonių perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją iš dalies patenkinti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių LR Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios, kuris įsigaliojo 2008 m. rugsėjo 12 d.

Nutarimas publikuotas 2008-09-11 Valstybės žiniose Nr. 104-3972.

NBAA Valdyba