2008-06-25

KVIETIMAS
2008-06-25, Kaunas
2008m. liepos mėn. 02d. 14 val. kviečiame visus įmonių bankroto administratorius ir asmenis, besidominančius bankroto proceso administravimo praktika Lietuvoje į konsultacinį-diskusinį seminarą, kuris įvyks adresu: Veiverių g. 151, LT-46417, Kaunas, UAB „Notas“ patalpose.
Pranešimų temos
1. Bendradarbiavimo su teisėsaugos institucijomis praktika.
2. Dėl Įmonių bankroto įstatymo pakeitimų ir papildymų, įsigaliojančių nuo 2008 m. liepos l d., taikymo praktikoje.
3. Supažindinimas su VĮ Registro centras uždaviniais bei su VĮ Registrų centras reikalavimais įmonių bankroto administratoriams, teikiant bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių JAR formas ir kitą rašytinę informaciją.
4. Bankroto administratoriai praktikai. Pasisakymai, diskusijos.
Pranešėjai:
1. Kauno apygardos prokuratūros atstovas.
2. Įmonių bankroto valdymo Departamento (toliau ĮBVD) direktorius V.Narvilas, ĮBVD skyriaus vedėja D. Sukiasianienė, ĮBVD juriskonsultas G. Galentas.
3. VĮ Registrų centro skyriaus vedėja Violeta Mecelytė.
4. Bankroto administratoriai praktikai.
Seminaro pradžia: 14.00val. Orientacinė seminaro pabaiga: 18.00 val.
Seminaro kaina NBA asociacijos nariams – 50,00 Lt., ne NBA asociacijos nariams- 100,00 Lt.
Primename, kad būtina išankstinė registracija mob. tel.: 8655 76086 arba 8685 69949 fakso Nr. 837 312545, arba el. paštu: info@bankrotai.lt.,stasys.gagas@gmail.com.
Pastaba: Kviečiame seminare aktyviai dalyvauti, nes sekantį seminarą planuojama surengti tik š.m. rugsėjo mėnesį. Taip pat norintys įstoti į NBAA asociaciją turi galimybę pateikti prašymą NBAA valdybos vardu seminaro metu. Primename, kad stojamasis mokestis tik 150,00 Lt., o NBAA nario mokestis naujai stojantiems iki metų pabaigos tesudaro tik 75,00 Lt.
NBAA valdyba