2008-05-13

Pranešame, kad LR Vyriausybė 2008-04-17 priėmė nutarimą Nr. 370 , kuriuo nutaria: pakeisti LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo” ir išdėstyti jį nauja redakcija:
„Vadovaudamasi LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3516) 15 straipsnio 10 dalimi ir LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046) 19 straipsnio 9 dalimi, LR Vyriausybė nutaria: Patvirtinti Inventorizacijos taisykles”.

Plačiau 2008-05-06 savaitraštyje „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos” Nr. 17(497).

NBAA valdyba