2008-05-13

KVIETIMAS
Kaunas
2008-05-13,

2008 m. gegužės mėn. 28 d., 13 val. visus įmonių bankroto administratorius ir asmenis, besidominčius bankroto proceso administarvimo praktika Lietuvoje kviečiame į konsultacinį – diskusinį seminarą, kuris įvyks adresu: Pramonės pr. 20, LT – 51180, Kaunas, Kauno kolegijos patalpose.

Pranešimų temos:
1. Supažindinimas su galimybių studija: „Optimalaus individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų, ūkininkų, kitų fizinių asmenų nemokumo problemų sprendimo modelio nustatymas ir fizinių asmenų bankroto įstatymo galimi ypatumai bei problemos. Pranešėjas – darbo grupės vadovas Docentas Rimvydas Norkus Lietuvos administarcinio teismo Teismų praktikos departamento direktorius.
2. Dėl antstolių veiksmų nuo užregistruoto prašymo iškelti įmonei bankroto bylą iki teismo nutarties įsiteisėjimo. Vykdomųjų bylų perdavimas teismui nagrinėjančiam bankroto bylą bei pasitaikančios problemos. Bendradarbiavimo su įmonių administratoriais ypatumai. Pranešėjas – antstolė Sonata Vaicekauskienė.
3. Dėl bankrutavusių ir likviduotų įmonių veiklos dokumentų pridavimo tvarkos ir reikalavimų ilgalaikiam ir trumpalaikiam sauogjimui bei pasitaikančios problemos bendradarbiaujant su įmonių bankroto administratoriais. Parnešėja – Kauno apskrities archyvo vyr. archyvarė Rasa Vronskienė.
4. Bankroto administratoriai praktikai. Pasisakymai, diskusijos.

Seminaro pradžia: 13.00 val. Orientacinė seminaro pabaiga: 18.00 val.
Seminaro kaina asociacijos nariams – 50 Lt. Seminaro kaina ne asociacijos nariams – 100 Lt.

Primename, kad išankstinė registracija vyksta tel.: 8-655 76086, 8-685 69949, fax.: 8-37 312545 arba el.pastu: info@bankrotai.lt , stasys.gagas@gmail.com.

Norintys įstoti į asociaciją gali pateikti prašymą seminaro metu. Stojamasis mokestis – 150,00 Lt.

NBAA nariams:
Po seminaro kviečiamas neelinis asociacijos narių susirinkimas.
Numatoma dienotvarkė:
1. Rekomendacijų dėl darbų trukmės ir jų įkainių, nustatant atlyginimą administratoriui bankroto bylose aptarimo ir tvirtinimo.
2. Dėl tradicinio NBAA narių sąskrydžio.
3. Einamieji klausimai.

NBAA valdyba