2008-05-08

Pranešame, kad š.m. gegužės 7 d. įvyko Seimo Ekonomikos komitete „Įmonių bankroto įstatymo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13(1), 18, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo priedu įstatymo” projekto svarstymas.
Svarstyme dalyvavo ir NBAA valdybos nariai R. Kaladytė ir A. Mogenis. Posėdyje iš esmės pritarta pateiktiems pasiūlymams.
Detalesnė informacija bus pateikta NBAA svetainėje www.bankrotai.lt.

NBAA valdyba