2008-04-15

KVIETIMAS,
2008-04-15,
Kaunas

2008 m. balandžio mėn. 23 d. 13 val. visus įmonių bankroto administratorius ir asmenis, besidominčius bankroto proceso administravimo praktika Lietuvoje, kviečiame į konsultacinį – diskusinį seminarą, kuris įvyks adresu: Pramonės pr. 20, LT – 51180, Kaunas, Kauno kolegijos patalpose.

Pranešimų temos:

1. Administratorių bankroto bylose teigiami darbo aspektai ir pasitaikantys trūkumai, bankroto bylų kėlimo tendencijos ir praktika. Pranešėjas – ĮBVD direktorius V. Narvilas.

2. Apie ĮBĮ siųlomus pakeitimus, galimą adminsitartorių skyrimo tvarką bei fizinių asmenų bankroto įstatymo projektą. Pranešėjas – ĮBVD vyriausiasis juriskonsultas G. Galentas.

3. Garantinio fondo praktika dirbant su įmonių bankroto administratoriais, garantinio fondo normatyvinių aktų taikymas praktokoje, pasitaikantys trūkumai teikiant fondui paraiškas. Pranešėja – Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijos direktorė – L. Trasykytė.

4. VSDFV įmonės bankroto prosece aktualūs klausimai. Trūkumų šalinimas bendradarbiaujant su įmonių bankroto administratoriais. Pranešėja – VSDFV Kauno skyriaus direktoriaus pavaduotoja Jurgita Čepienė.

5. Bankroto prosece aktualūs VMI klausimai, pasitaikančios problemos įmonių bankroto proceso metu. Pranešėjas – Kauno apskrities VMI nepriemokų išieškojimo skyriaus vedėjas A. Raščius.

6. Bankroto administratoriai praktikai. Pasisakymai, diskusijos.

Seminaro pradžia: 13.00 val. Orientacinė seminaro pabaiga: 18.00 val.
Seminaro kaina asociacijos nariams – 50 Lt. Seminaro kaina ne asociacijos nariams – 100 Lt.

Primename, kad išankstinė registracija vyksta tel.: 8-655 76086, 8-685 69949, fax.: 8-37 312545 arba el.pastu: info@bankrotai.lt , stasys.gagas@gmail.com.

Klausimus bei pasiūlymus diskusijai siųsti aukščiau nurodytu el. paštu bei faksu.
Norintys įstoti į asociaciją gali pateikti prašymą seminaro metu.

NBAA valdyba