2008-04-03

Pranešame, kad 2008-04-02 LR Seimo Ekonomikos komitete įvyko Įmonių bankroto įstatymo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13(1), 18, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu įstatymo projekto svarstymas – klausymo stadija. Jame dalyvavo ir NBAA valdybos nariai.

NBAA valdyba