2008-03-21

KVIETIMAS, 2008-03-21

Pranešame, kad 2008 m. balandžio mėn. 02 d. (trečiadienį) 14 val. adresu: Veiverių g. 151, Kaunas, „Notas” patalpose, kavinėje, (priešais „Maxima” bazę” įvyks metinis ataskaitinis NBAA narių susirinkimas.

Numatoma 2007 m. ataskaitinio NBAA narių susirinkimo darbotvarkę:

1. NBAA valdybos veiklos ataskaitos už 2007 m. svarstymas ir tvirtinimas.
2. NBAA finansinės atskaitomybės už 2007 m. svarstymas ir tvirtinimas.
3. NBAA 2008 m. pajamų ir sąnaudų sąmatos svarstymas ir tvirtinimas.
4. Dėl stojamojo ir nario mokesčių.
5. Dėl NBAA įstatų papildymo ir pakeitimo.
6. Dėl revizoriaus rinkimo.
7. Dėl NBAA veiklos programos 2008 metams.
8. Einamieji klausimai.

Kviečiame NBAA narius aktyviai dalyvauti.

Taip pat pranešame, kad po ataskaitinio NBAA narių susirinkimo bus rengiamas nemokamas 3 akademinių valandų trukmės diskusinis – konsultacinis seminaras tik NBAA nariams.

Darbotvarkė:
1. Dėl ĮBĮ projekto, kurį LR Vyriausybė pateikė LR Seimui, ypatybės ir aktualijos.
2. Dėl administratoriaus paskyrimo tvarkos.
3. Kiti aktualūs bankroto adminsitarvimo klausimai.

P.S. Bus išrašomi kvalifikaciniai pažymėjimai, kurių suvestinė po kiekvieno seminaro yra pateikiama Įmonių bankroto valdymo departamentui.

NBAA valdyba