2008-02-04

Pranešame, kad 2008-01-31 Valstybės žiniose Nr. 13-441, paskelbtas varžytynių aprašas, patvirtintas 2008-01-16 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 60, kuris įsigaliojo nuo 2008-02-01.

NBAA valdyba