2008-01-16

KVIETIMAS
2008-01-16, Kaunas

2008 m. sausio mėn. 30 d. 13 val. visus įmonių bankroto administratorius ir asmenis, besidominčius bankroto proceso administravimo praktika Lietuvoje, kviečiame į konsultacinį- diskusinį seminarą, kuris įvyks adresu: Pramonės pr. 20, LT-50468, Kaunas, Kauno kolegijos patalpose.

Pranešimų temos:
1. Aktualios adminsitracinių teismų praktikos tendencijos.
2. Socialinio draudimo naujovės, deklaravimo ypatumai.
3. Diskusijos aktualiais bankroto administravimo klausimais.

Pranešėjai:
1. Vyriausiojo administracinio teismo Teismų praktikos departamento direktorius dr. Rimvydas Norkus.
2. VSDFV Kauno skyriaus atsakingi darbuotojai.
3. Bankroto adminsitartoriai praktikai.

Seminaro pradžia: 13.00 val. Orientacinė seminaro pabaiga: 17.00 val.

NBAA valdyba