2008-01-14

Pranešame, kad 2008-01-08 Ūkio ministerijoje įvyko Konferencija-minėjimas „Bankroto procesas Lietuvoje – 15 metų patirtis ir perspektyvos”. Jame dalyvavo ir NBAA nariai.

NBAA valdyba