2008-01-14

2008-01-16 LR Vyriausybė pritarė Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo pakeitimus.
Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašas nekeistas nuo 2001 metų. Todėl, atsižvelgus į LR civilinio proceso kodekso nuostatas, įvertinus turto pardavimo iš varžytinių praktiką ir šių dienų aktualijas, nutarta jį keisti. Bus palengvintos ir pageritintos įmonių bankroto procedūros, bankrutavusių įmonių turto pardavimas, optimaliai tenkiūnant kreditorių reikalavimus ir siekiant išvengti galimų korupcijos atvejų, taip pat įteisinti turto pardavimo iš varžytynių ypatumai. Iki šiol buvo nustatyti tik bankų turto pardavimo ypatumai.
Nutarta optimizuoti viešai skelbiamų duomenų kiekį, nustatyti tarpusavyje suderintus varžytynių skelbimo, vykdymo ir sumokėjimo už parduotą turtą terminus. Taip pat reglamentuoti turto, parduodamo antrosiose varžytynėse, pradinės pardavimo kainos skelbimą, įteisinti varžytynių atšaukimą ir klaidų taisymą skelbimuose. Numatyta sumokėjimo už parduotą turtą termino pratęsimo galimybė ir sudaromos sąlygos įkaito turėtojui perimti turtą po bet kurių neįvykusių varžytynių. Varžytynėse galės dalyvauti biudžetinės organizacijos, valstybinės valdžios ir valdymo institucijos.

NBAA valdyba