2007-12-13

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, 73-3085, toliau – Įstatymas) 6 straipsnio nuostatas nuo 2008 m. sausio 1 d., apmokestinant su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas bei kitas Įstatymo 6 str. 2 dalyje nenurodytas pajamas taikomas 24 procentų pajamų mokesčio tarifas, o apmokestinant Įstatymo 6 str. 2 dalyje nurodytas pajamas, kaip ir iki 2007 m. gruodžio 31 d., taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.