2007-10-30

2007-10-10 LR Seime Teisės ir teisėtvarkos komitete buvo svarstomas Įmonių bankroto įstatymo 10, 11, 14, 15, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas XP-1401. Svarstyme dalyvavo ir mūsų Asociacijos atstovai Stasys Gagags ir Stasys Sipavičius.
Buvo atsižvelgta į NBAA nuomonę, kad šio įstatymo projektas sprendžia tik vienos įmonės kreditorių, šiuo atvejų – darbuotojų, socialines problemas, t.y. pats įstatymo projektas yra „proginis”. Lietuvos Apeliaciniam teismui palikus galioti apygardos teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo AB „Ekranas”, ir paskyrus naują bendrovės administratorių, įstatymo projekte Nr. XP-1401 numatyti klausimai išspręsti.
Nepritarta Asociacijos nuomonei, kad LR Seimas Įmonių bankroto įstatymo pataisas turėtų nagrinėti iš esmės, sistemiškai, atsižvelgiant į visus pateiktus pasiūlymus, pastabas, atitinkančius visų asmenų dalyvaujančių bankroto procese (teismo, kreditorių, administratorių) interesus.

NBAA valdyba