2007-10-29

Pranešame, kad 2007 m. spalio mėn. žurnale „Apskaitos ir mokesčių apžvalga” Nr. 10, yra pateikta inventorizacijos atlikimo atmintinė, kuri gali būti naudinga kiekvienam administratoriui.
„Inventorizacijos atlikimą reglamentuoja LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintos Inventorizacijos taisyklės. Taisyklės reglamentuoja ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų inventorizaciją.
Vienas iš inventorizacijos atlikimo atvejų yra keičiantis materialiai atsakingiems asmenims (inventorizuojama turto dalis, perduodama vieno materialiai atsakingo asmens kitam, pagal reikalų perdavimo dienos būklę)”.

NBAA valdyba