2007-10-17

Pranešame, kad 2007 m. spalio 01 d. savaitraštyje „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos” Nr. 37(469), pateiktas advokato Arūno Šidlausko straipnsis „Atskirų kategorijų skolų išieškojimo bylų nagrinėjimo ypatumai”. Šiame strapsnyje rašoma apie dokumentinį procesą, bylas dėl teismo įsakymo išdavimo bei ginčų dėl nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo ypatumus.

NBAA valdyba