2007-09-24

Kito asmens turto administravimo taikymo problemos

Dr. Andrius Smaliukas
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Civilinės teisės
ir civilinio proceso katedros docentas, advokatas
Yvonne Goldammer
Vokietijos ir Europos Sąjungos advokatė Lietuvoje,
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytoja
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas reglamentuoja kito asmens turto administravimo institutą. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 5 punktu turto administravimas įstatymo numatyta tvarka ir atvejais gali būti taikomas ir kaip laikinoji apsaugos priemonė. Būtent pastarasis, t. y. procesinis, turto administravimo taikymo aspektas paskatino parašyti šį straipsnį, nes Lietuvos teismų praktikos analizė rodo, kad kito asmens turto administravimo, kaip laikinosios apsaugos priemonės, taikymas kelia rimtų problemų.

Autorių nuomone, ypač kontroversiška teismų praktika formuojasi nagrinėjant bylas, kuriose sprendžiami akcininkų ginčai, o turto administravimas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, vieno iš akcininkų ar susijusių asmenų prašymu teismo skiriamas bendrovei, kurios akcininkų ginčas sprendžiamas teisme. Šis aspektas reikalauja gilesnės analizės, nes dažnai teismo procesiniai sprendimai, priimami turto administravimą taikant kaip laikinąją apsaugos priemonę, neatitinka nei laikinųjų apsaugos priemonių instituto esmės, nei kito asmens turto administravimo paskirties. Jie tiesiog leidžia vienam iš akcininkų iki ginčo išsprendimo iš esmės perimti bendrovės valdymą.

Straipsnį skaitykite JUSTITIA 2007 m. Nr. 2 (64).

P.S. 2007 m. rugsėjo 21 d. dienraštyje „Respublika” paskelbtas interviu su VU Teisės fakulteto doc. dr. A. Smaliuku apie turto administravimo problemas starpnyje „Teisėti būdai žlugdyti įmones”.

NBAA valdyba