2007-08-30

Valstybės žiniose Nr. 93-3727 buvo paskelbtas LR vyriausybės nutarimas Nr. 861 dėl LR seimo VII (rudens) sesijos darbų programos, kuris įsigaliojo nuo 2007-08-31.

„Šiuo nutarimu pasiūlyta LR Seimui įtraukti į 2007 metų LR Seimo VII (rudens) sesijos darbų programą LR įmonių bankroto įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 131, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo priedu įstatymo projektą.

Šį projektą teikia LR Ūkio ministras V. Navickas. Svarstymo laikas yra numatytas lapkričio mėnesį.

Projekto tikslas (esmė) yra įgyvendinti 2006 m. balandžio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 694/2006, iš dalies keisiančio reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų A, B ir C prieduose nurodytų bankroto bylų, likvidavimo bylų ir likvidatorių sąrašus (įsigaliojo 2006 m. gegužės 7 d.), nuostatas”.

NBAA valdyba