2007-08-14

Valstybės žiniose Nr. 89-3533 buvo paskelbtas LR Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-1305, kuris įsigaliojo nuo 2007-08-15.

„Šiuo nutarimu nepritariama LR Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XP-1305, kadangi įtvirtinus Įstatymo projekte siūlomą nuostatą tenkinti antrąja eile bankrutuojančios įmonės prekių tiekėjų, darbų (paslaugų) teikėjų ir kitų kreditorių (toliau vadinama – kreditoriai) reikalavimus, kurie Vadovaujantis LR įmonių bankroto įstatymo (Žin., 2001, Nr. 31-1010) (toliau vadinama – Įstatymas) 35 straipsnio 4 dalimi tenkinami trečiąja eile, nes įstatymo projekto nuostata neužtikrina, kad patenkinus antrąja eile kreditorių reikalavimus kreditorių gautos lėšos bus panaudotos kreditorių darbuotojų darbo užmokjesčiui. Be to, įtvirtinus nuostatą bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus tenkinti antrąja eile, o reikalavimus dėl mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą – trečiąja eile, sumažėtų įmokos į biudžetą, taigi sumažėtų valstybės gebėjimas vykdyti socialinės ir kitų sričių finansinius įsipareigojimus.”

NBAA valdyba