2007-07-10

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-53 „Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą, įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą/ išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro”. Paskelbta 2007-07-21 Valstybės žiniose Nr. 81-3356. Įsigaliojo nuo 2007-07-22.

Įsakymas aktualus bankroto administratoriams, vykdantiems bankroto procedūras kaip fiziniai asmenys, pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymas. Pradedant vykdyti veiklą arba pasikeitus duomenims turi būti užpildoma FR 0792 forma.

NBAA valdyba